понедељак, 12. март 2012.

Milosrđe


Milosrđe je rešilo više pitanja nego mač i gnev.
No ko to može dokazati danas mladim ljudima u Evropi, koji nisu ni pokušali magiju milosrđa, magiju službe Bogu i magiju službe bližnjima.

Ko to može dokazati očajnicima, koji se iz dana u dan kljukaju po svima školama nesretne Evrope mračnom slavom spoljašnjih krvavih revolucionara, tj. bolesnika, koji su gubavi ustali sa svoje postelje da leče ostale bolesnike.

Oh, mladi ljudi, neka vam samo Bog bude u pomoći.
Pogrešno je pitati, da li se Hristova nauke može primeniti na moderan život. Hristos nije došao da primenjuje svoju nauku na jedan ili drugi period vremena nego na ljude. A ljudi su i danas isti kao i u staro vreme. Da li se ljudi voze na faraonskim dvokolicama ili na aeroplanima, to ni najmanje ne menja naš odnos prema Hristu.


(Sv. vladika Nikolaj).